Rosenkransen / Radband

Rosenkransens religiösa betydelse

Flera påvar har under de senaste århundradena betonat vikten av att de troende ber rosenkransen. Påve Leo XIII, som ibland har kallas "påven av Rosenkransen", hävdade att bönen var ett vapen mot ondskan i det moderna samhället, och senare påvar har framhållit dess evangeliska karaktär. Rosenkransen är inte tänkt att ersätta liturgin, utan att förstärka den. Påve Johannes Paulus II uttryckte dess betydelse som att "konsten att be den är en träning till helighet". När den beds kontemplativt, inte mekaniskt, skall den vara en väg att göra Jesu liv närvarande i nuet, i den kristnes eget liv. Rosenkransen motiveras också med att den ökar insikten i Kristi mysterier; den anses därför vara kateketisk till sin karaktär.

Jungfru Maria har en framträdande roll i rosenkransen, vilket Johannes Paulus II beskriver som att "den troende söker Kristi ansikte och lär sig om honom genom hans moder". Av den orsaken menade Johannes Paulus II att den är kristocentrisk. Grundförutsättningen, menade han, var det repetitiva.

Rosenkransen / Radband

Rosenkransen eller rosenkransbönen är en meditativ serie böner som främst brukas inom Katolska kyrkan , där den anses ha en viktig roll i den kristnes dagliga liv. Den firas med en egen dag i helgonkalendern, Vår Fru av Rosenkransen den 7 oktober . Rosenkransen består av upprepningar av bland annat Fader vår och Ave Maria , och för att hålla räkningen på dessa böner finns ett särskilt radband . Under dessa böner mediterar den bedjande över serier av händelser, mysterier, i Jesu och jungfru Marias liv. Rosenkransen kan bedjas enskilt eller i grupp; enligt flera påvliga encyklikor bör den dock bedjas varje dag. Rosenkransen är framför allt en katolsk bön, men den förekommer även i andra samfund, däribland de ortodoxa; dessa skiljer sig dock något från de katolska.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Rosenkransen

Jungfru Maria gav genom uppenbarelser både till Dominicus (år 1214) och Alan de la Roche löften om förmåner hon lovade att stå för om de använde sig av rosenkransen. Dessa 15 löften fick de:

 • 1. Var och en som troget tjänar mig genom recitationen av rosenkransen, skall få påtaglig nåd.

 • 2. Jag lovar mitt speciella skydd och den största nåden till alla som reciterar rosenkransen.

 • 3. Rosenkransen skall vara en kraftfull vapenrustning mot helvetet, den kommer att nedkämpa laster, avta synd och besegra villoläror.

 • 4. Den kommer att orsaka att dygder och goda gärningar kommer att blomstra, den kommer att förvärva överflödande nåd från Gud till själar, den kommer att vända bort människornas hjärtan från kärleken till världen och dess fåfängligheter och den kommer att lyfta dem till längtan efter eviga ting. Dessa själar kommer att helga sig själva genom detta medel.

 • 5. Den själ som anbefaller sig själv till mig genom denna recitation av rosenkransen, kommer inte att förgås. (Vilken lögn från helvetet!)

 • 6. Var och en som reciterar rosenkransen andäktigt, och vinnlägger sig själv till betraktande av dess heliga mysterier skall aldrig bli övervunnen av olycka. Gud skall inte straffa honom i sin rätt och han skall inte drabbas av en oförberedd död; om han är rättfärdig skall han förbli i Guds nåd, och bli värdig det eviga livet.

 • 7. Var och en som har en sann hängivenhet för rosenkransen skall inte dö utan Kyrkans sakrament.

 • 8. De som är trogna till att recitera rosenkransen skall under sitt liv och vid sin död ha Guds ljus och fullheten av Hans nåd; vid dödens stund skall de få deltaga i helgonens förtjänster i paradiset.

 • 9. Jag skall befria från skärselden de som har varit överlåtna till rosenkransen. ( Vilket lurendrejeri! Ursäkta att jag lägger till denna personliga kommentar, men visst är det grymt att den kyrka som utåt i århundraden har gett sken av att vara den sanna Kristi kyrkan, så totalt har lurat sina medlemmar, och alla människor i dessa tider, och fortfarande, jag upprepar - fortfarande - fortsätter med samma villfarelser!)

 • 10. Rosenkransens trogna barn skall tillräknas en hög rang av härlighet i himlen.

 • 11. Du skall erhålla allt du ber mig om genom reciterandet av rosenkransen.

 • 12. Alla dem som utbreder den heliga rosenkransen skall bistås av mig i sina behov.

 • 13. Jag har utverkat från min Gudomlige Son att alla rosenkransens förkämpar skall ha som förebedjare hela den himmelska församlingen under deras liv och vid dödens stund.

 • 14. Var och en som reciterar rosenkransen är min son och bröder till min ende son Jesus Kristus.

 • 15. Hängivenhet till min rosenkrans är ett stort tecken på förutbestämmelse.

Varför be Rosenkransen varje dag?

 • " Tack vare Rosenkransen och Skapularet skall jag en dag rädda världen."

 • Heliga Jungfrun Maria till den heliga Dominikus.
  " Be Rosenkransen varje dag och ni ska erhålla fred för världen. "

 • Vår Fru av Fatima 1917.
  " Det bästa sättet att be är att be Rosenkransen. "

 • François de Sales.
  " Om du ber Rosenkransen med trofasthet intill döden, så försäkrar jag dig att trots dina synders allvar kommer du att få en är ärekrans som aldrig vissnar. även om du står på förbannelsens brant, även om du har ena foten i helvetet, även om du har sålt din själ till djävulen, såsom häxmästare som sysslar med svart magi gör, och även om du är en kättare lika envis som en djävul, förr eller senare kommer du att omvända dig och förbättra ditt liv och rädda din själ, om och lägg väl märke till vad jag säger - om du ber den Heliga Rosenkransen andäktigt varje dag intill döden med avsikt att få veta sanningen och ångra dina synder och få förlåtelse för dem. "

 • S:t Louis de Montfort
  "De som ber Rosenkransen varje dag och bär det bruna skapularet och gör litet till, kommer att gå direkt till himmelen."

 • S:t Alphonsius Ligorni
  " Bland alla de andakter som godkänts av Kyrkan finns det ingen som hedrats med så många under som andakten till den Heliga Rosenkransen. "

 • Påven Pius IX
  " Om det fanns en miljon familjer som bad Rosenkransen varje dag, skulle hela världen bli räddad. "

 • Påven S:t Pius X
  "Det finns inget säkrare sätt att nedkalla Guds välsignelse över familjen än att dagligen be Rosenkransen."

 • " Påve Pius XII
  " Vi sätter stor tillit till den heliga Rosenkransen för att bota det onda som plågar vår tidsålder. "

 • Påven Pius XII
  " Rosenkransen är en skola där man lär sig den sanna kristna fullkomligheten. "

 • Påve Johannes XXIII
  " Ingen kan ständigt leva i synd och fortsätta att be Rosenkransen. Endera kommer han att ge upp synden eller kommer han att ge upp Rosenkransen."

 • Biskop Patrick Boyle.
  " De som ofta och med innerlighet ber Rosenkransen kommer successivt att växa i nåd och helighet och få åtnjuta Vår Frus speciella beskydd och Guds bestående vänskap. "

 • Biskop Hugh Bryle
  " Familjen som ber tillsammans, håller ihop. "

 • Fader Patrick Peyton
  " Om familjen ger Vår Fru femton minuter om dagen för att be Rosenkransen, försäkrar jag dem, att deras hem, genom Guds nåd, kommer att bli fridfulla platsen. "

 • Fader Patrick Peyton
  Försök att be Rosenkransen varje kväll i familjen. Den bästa tiden är precis efter kvällsmaten eller just innan barnen ska gå till sängs. Vissa familjer börjar med att be en av Rosenkransens dekader varje dag, speciellt om barnen är mycket små.

 • källa: http://www.katoliknu.se/html/artcl_rosenkr_dagl.htm

upp

Fatima

Sitemap | Imprimatur | Impressum | Bonör