Rosenkrans för Själarna i Skärselden

Jag tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Jag tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pondus Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedstigen i dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Jag tror ock på den helige Ande, den heliga, katolska kyrkan, de heligas samfund, syndernas förlåtelse, köttets uppståndelse och ett evigt liv. Amen

På de stora pärlorna a)

Fader vår, som är i himmelen! Helgat varde ditt namn; tillkomme ditt rike; ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden. vårt dagliga bröd giv oss idag; och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro; och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen

På de små pärlorna a1)
Hell dig, Maria, full av nåd, Herren är med dig. Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt, Jesus, Heliga Maria, Guds moder, bed för oss syndare nu och i vår dödstund. Amen

På de små pärlorna a2)
Hell dig, Maria, full av nåd, Herren är med dig. Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt, Jesus, Heliga Maria, Guds moder, bed för oss syndare nu och i vår dödstund. Amen

På de små pärlorna a3)
Hell dig, Maria, full av nåd, Herren är med dig. Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt, Jesus, Heliga Maria, Guds moder, bed för oss syndare nu och i vår dödstund. Amen

På de stora pärlorna b)

Fader vår, som är i himmelen! Helgat varde ditt namn; tillkomme ditt rike; ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden. vårt dagliga bröd giv oss idag; och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro; och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen.

På de stora pärlorna b)

Hell dig, Maria, full av nåd, Herren är med dig. Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt, Jesus, Heliga Maria, Guds moder, bed för oss syndare nu och i vår dödstund. Amen.

På de stora pärlorna b)

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara från evighet till evighet. Amen.

På de små pärlorna 1)
Evige Fader, / jag offrar Dig Din Gudomlige Sons Jesu Dyrbara Blod i förening med alla Mässor, som firas i dag över hela världen för alla heliga själar i Skärselden och för alla syndare.

På de stora pärlorna c)

Fader vår, som är i himmelen! Helgat varde ditt namn; tillkomme ditt rike; ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden. vårt dagliga bröd giv oss idag; och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro; och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen.

På de stora pärlorna c)

Hell dig, Maria, full av nåd, Herren är med dig. Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt, Jesus, Heliga Maria, Guds moder, bed för oss syndare nu och i vår dödstund. Amen.

På de stora pärlorna c)

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara från evighet till evighet. Amen.

På de små pärlorna 2)
Evige Fader, / jag offrar Dig Din Gudomlige Sons Jesu Dyrbara Blod i förening med alla Mässor, som firas i dag över hela världen för alla heliga själar i Skärselden och för alla syndare.

På de stora pärlorna d)

Fader vår, som är i himmelen! Helgat varde ditt namn; tillkomme ditt rike; ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden. vårt dagliga bröd giv oss idag; och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro; och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen.

På de stora pärlorna d)

Hell dig, Maria, full av nåd, Herren är med dig. Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt, Jesus, Heliga Maria, Guds moder, bed för oss syndare nu och i vår dödstund. Amen.

På de stora pärlorna d)

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara från evighet till evighet. Amen.

På de små pärlorna 3)
Evige Fader, / jag offrar Dig Din Gudomlige Sons Jesu Dyrbara Blod i förening med alla Mässor, som firas i dag över hela världen för alla heliga själar i Skärselden och för alla syndare.

På de stora pärlorna e)

Fader vår, som är i himmelen! Helgat varde ditt namn; tillkomme ditt rike; ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden. vårt dagliga bröd giv oss idag; och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro; och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen.

På de stora pärlorna e)

Hell dig, Maria, full av nåd, Herren är med dig. Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt, Jesus, Heliga Maria, Guds moder, bed för oss syndare nu och i vår dödstund. Amen.

På de stora pärlorna e)

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara från evighet till evighet. Amen.

På de små pärlorna 4)
Evige Fader, / jag offrar Dig Din Gudomlige Sons Jesu Dyrbara Blod i förening med alla Mässor, som firas i dag över hela världen för alla heliga själar i Skärselden och för alla syndare.

På de stora pärlorna f)

Fader vår, som är i himmelen! Helgat varde ditt namn; tillkomme ditt rike; ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden. vårt dagliga bröd giv oss idag; och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro; och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen

På de stora pärlorna f)

Hell dig, Maria, full av nåd, Herren är med dig. Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt, Jesus, Heliga Maria, Guds moder, bed för oss syndare nu och i vår dödstund. Amen.

På de stora pärlorna f)

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara från evighet till evighet. Amen.

På de små pärlorna 5)
Evige Fader, / jag offrar Dig Din Gudomlige Sons Jesu Dyrbara Blod i förening med alla Mässor, som firas i dag över hela världen för alla heliga själar i Skärselden och för alla syndare.

Avslutningsbön:

Herre, giv dem den eviga vilan och / låt det eviga ljuset lysa för dem. Må de vila I i frid. Amen

Herren lovade den Heliga Gertrud den Stora (1256-1306, 16 nov.) att följande bön befriar tusen själar ur Skärselden varje gång bönen Evige Fader bads. Löftet för denna bön utökades att gälla även levande syndare (dvs nåd inför dödsstunden) . När bönen används som rosenkransbön ber man den femtio gånger.

upp

Fatima

Sitemap | Imprimatur | Impressum | Bonör