Heliga

Birgittinska Rosenkransen

Birgittinska Rosenkransen

DEN BIRGITTINSKA ROSENKRANSEN

Bes som alternativ till Jungfru Marias Rosenkrans

Enligt den Heliga Birgitta levde Guds Moder 63 år på jorden. Birgitta fick tillstånd av den Salige Urban V (1362-70) att sprida denna form av rosenkransen som består av sex dekader istället för den vanliga rosenkransens fem dekader.

Den sk Birgittinska Rosenkransen var under århundraden nästan lika vanlig som den sk Dominikanska Rosenkransen (den vi vanligtvis ber idag). Den som betraktar Mariastatyn i Lourdesgrottan kan tydligt se att den Obefläckade Jungfrun bär en Birgittinsk Rosenkrans i sin hand.

Den sk pendangen (i vilket krucifixet och de extra fem kulorna hänger), med vilken man vanligtvis inleder rosenkransen, kommer från den Birgittinska och har egentligen ingenting med den Dominikanska att göra. Pendangens böner – de extra tre Hell dig Maria – är endast för att komplettera den Birgittinska Rosenkransens sex dekader för Marias 63 år på jorden.

http://www.prophecyfilm.com/swedish/hb/boner/dbrosen/dbrosen.htm

upp

Fatima

Sitemap | Imprimatur | Impressum | Bonör