Normal rosenkransen

De glädjerika mysterierna

De glädjerika mysterierna

1. Som du, o Jungfru, har undfått genom den Helige Ande.
2. Som du, o Jungfru, har burit till Elisabet.
3. Som du, o Jungfru, har fött.
4. Som du, o Jungfru, har framburit i templet.
5. Som du, o Jungfru, har återfunnit i templet.

Ljusets hemlighet

Ljusets hemlighet

1. Jesu dop.
2. Bröllopet i Kana.
3. Jesus predikar omvändelse till Guds rike.
4. Jesu förklaring.
5. Jesus firar den sista måltiden.

De smärtorika mysterierna

De smärtorika mysterierna

1. Som för oss har svettats blod.
2. Som för oss har blivit gisslat.
3. Som för oss har blivit krönt med törnen.
4. Som för oss har burit korset.
5. Som för oss har blivit korsfäst.

De ärorika mysterierna

De ärorika mysterierna

1. Som har uppstått ifrån de döda.
2. Som har uppfarit till himmelen.
3. Som har sänt oss den Helige Ande.
4. Som har upptagit dig, o Jungfru, i himmelen.
5. Som har krönt dig, o Jungfru i himmelen.

upp

Fatima

Sitemap | Imprimatur | Impressum | Bonör