Tröstens Rosenkrans

Måndagar, efter dödsfall samt under hela november månad
Chaplet of Comfort for the Dead. Själva rosenkransen består av ett krucifix, en röd kula samt 30 genomskinliga eller vita kulor.

Kyss krucifixet och gör korstecknet

På den röda kulan ber man:
Barmhärtige Jesus, ödmjukt ber vi för N. s själ, som Du har kallat till sitt eviga hem. Skänk N. den eviga lyckan och friden. Amen

30 gånger (till ära för Herrens liv på jorden) ber man nu:
Herre, ge N. / den eviga vilan och friden.

Avslutningsvis ber man:
Herre, vi tackar Dig / för att Du lyssnar på vår ödmjuka bön, som vi offrar för N. s eviga vila. Må N. be för oss så som vi ber för honom/henne. Om detta ber vi genom Jesus Kristus vår Herre. Amen
Gör korstecknet och kyss krucifixet igen.

upp

Fatima

Sitemap | Imprimatur | Impressum | Bonör