Kärleksflammas Rosenkrans

I Faderns + och Sonens och den Helige Andes Namn. Amen


Må Dina Heliga + Ärorika + Livgivande + och Helande Sår, bevara mig i Din kärlek, nu + och för evigt. Amen.

På de stora pärlorna (b):

Smärtfyllda och Obefläckade Marie Hjärta, bed för oss som tar vår tillflykt till dig!

På de små pärlorna 1)

Moder, rädda oss genom ditt Obefläckade Hjärtas kärleksflamma!

På de stora pärlorna (c):

Smärtfyllda och Obefläckade Marie Hjärta, bed för oss som tar vår tillflykt till dig!

På de små pärlorna 2)

Moder, rädda oss genom ditt Obefläckade Hjärtas kärleksflamma!

På de stora pärlorna (d):

Smärtfyllda och Obefläckade Marie Hjärta, bed för oss som tar vår tillflykt till dig!

På de små pärlorna 3)

Moder, rädda oss genom ditt Obefläckade Hjärtas kärleksflamma!

På de stora pärlorna (e):

Smärtfyllda och Obefläckade Marie Hjärta, bed för oss som tar vår tillflykt till dig!

På de små pärlorna 4)

Moder, rädda oss genom ditt Obefläckade Hjärtas kärleksflamma!

På de stora pärlorna (f):

Smärtfyllda och Obefläckade Marie Hjärta, bed för oss som tar vår tillflykt till dig!

På de små pärlorna 5)

Moder, rädda oss genom ditt Obefläckade Hjärtas kärleksflamma!

upp

Fatima

Sitemap | Imprimatur | Impressum | Bonör