Barmhärtighetens Rosenkrans

Pärlorna

Barmhärtighetens Rosenkrans

Barmhärtighetens Rosenkrans

5x10+8 = 58 Pärlorna

I Faderns + och Sonens och den Helige Andes Namn. Amen.

På de små pärlorna a1)
Fader vår, som är i himmelen! Helgat varde ditt namn; tillkomme ditt rike; ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden. vårt dagliga bröd giv oss idag; och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro; och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen.

På de små pärlorna a2)
Hell dig, Maria, full av nåd, Herren är med dig. Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt, Jesus. Heliga Maria, Guds moder, bed för oss syndare nu och i vår dödstund. Amen.

På de små pärlorna a3)
Jag tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Jag tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pondus Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedstigen i dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Jag tror ock på den helige Ande, den heliga, katolska kyrkan, de heligas samfund, syndernas förlåtelse, köttets uppståndelse och ett evigt liv. Amen

På de stora pärlorna b)

Evige Fader, vi offrar till Dig Din älskade Sons, vår Herres Jesu Kristi Kropp och Blod, Själ och Gudomlighet för att sona våra och hela världens synder. Amen.

På de små pärlorna 1) (10 gånger)
För Hans smärtofulla lidandes skull, ha förbarmande med oss och hela världen. Amen

På de stora pärlorna c)

Evige Fader, vi offrar till Dig Din älskade Sons, vår Herres Jesu Kristi Kropp och Blod, Själ och Gudomlighet för att sona våra och hela världens synder. Amen.

På de små pärlorna 2) (10 gånger)
För Hans smärtofulla lidandes skull, ha förbarmande med oss och hela världen. Amen

På de stora pärlorna d)

Evige Fader, vi offrar till Dig Din älskade Sons, vår Herres Jesu Kristi Kropp och Blod, Själ och Gudomlighet för att sona våra och hela världens synder. Amen.

På de små pärlorna 3) (10 gånger)
För Hans smärtofulla lidandes skull, ha förbarmande med oss och hela världen. Amen

På de stora pärlorna e)

Evige Fader, vi offrar till Dig Din älskade Sons, vår Herres Jesu Kristi Kropp och Blod, Själ och Gudomlighet för att sona våra och hela världens synder. Amen.

På de små pärlorna 4) (10 gånger)
För Hans smärtofulla lidandes skull, ha förbarmande med oss och hela världen. Amen

På de stora pärlorna f)

Evige Fader, vi offrar till Dig Din älskade Sons, vår Herres Jesu Kristi Kropp och Blod, Själ och Gudomlighet för att sona våra och hela världens synder. Amen.

På de små pärlorna 5) (10 gånger)
För Hans smärtofulla lidandes skull, ha förbarmande med oss och hela världen. Amen

Till sist: (3 gånger)

Helige Gud, Helige Allsmäktige Gud, Helige odödlige Gud, ha förbarmande med oss och hela världen.Amen

upp

Fatima

Sitemap | Imprimatur | Impressum | Bonör