Jesu

Barmhärtighetens Rosenkrans

Barmhärtighetens Rosenkrans

Denna bön dikterade Herren Jesus för syster Faustyna i Wilno 1935. Under de följande uppenbarelserna visade han dess värde och verkan samt framförde löften i anslutning till denna bön. 5x10+8 = 58 Pärlorna

Det Väsentliga i Gudstjänsten Till Guds Barmhärtigkeit

Det Väsentliga i Gudstjänsten Till Guds Barmhärtigkeit

Förtröstan - anger vår hållning till Gud; det innefattar icke blott en dygd av hopp utan även en dygd av levande tro, ödmjukhet, uthållighet och ånger över begångna synder. Det är helt enkelt hållningen hos ett barn, som i varje situation anförtror sig ät den himmelske Faderns barmhärtiga kärlek och allmakt.

upp

Fatima

Sitemap | Imprimatur | Impressum | Bonör