Rosenkrans för Själarna i Skärselden

Skärselden (av skära "rena"), Purgatorium , är enligt katolsk uppfattning den reningsort där själarna befinner sig i väntan på att inträda i de saligas tillstånd eller paradiset .

I skärselden vistas de själar som lämnat jordelivet i nådens tillstånd , och därmed är bestämda för himmelrikets salighet , men fortfarande har lättare, så kallade "förlåtliga synder" på sitt samvete eller som ännu behöver göra bot för förlåtna synder. (jämför Upp. 21:27 och Heb. 12:23 ) Den rening som själarna där genomgår har karaktären av ett straff för synderna och är förbunden med lidande.

Läran om skärselden för med sig att man ber för de döda, förrättar mässor för att hjälpa dem, och även kan vinna avlat för dem.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Skärselden

upp

Fatima

Sitemap | Imprimatur | Impressum | Bonör