De smärtorika mysterierna

Pärlorna

5x10+9 = 59 Pärlorna

Krucifix)

Jag tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Jag tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pondus Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedstigen i dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Jag tror ock på den helige Ande, den heliga, katolska kyrkan, de heligas samfund, syndernas förlåtelse, köttets uppståndelse och ett evigt liv. Amen

På de stora pärlorna a)

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara från evighet till evighet. Amen.

På de stora pärlorna a)

Fader vår, som är i himmelen! Helgat varde ditt namn; tillkomme ditt rike; ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden. vårt dagliga bröd giv oss idag; och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro; och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet.
Amen.

På de små pärlorna a1)
Hell dig, Maria, full av nåd, Herren är med dig. Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt, Jesus, som föröke i oss tron Heliga Maria, Guds moder, bed för oss syndare nu och i vår dödstund. Amen.

På de små pärlorna a2)
Hell dig, Maria, full av nåd, Herren är med dig. Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt, Jesus, som styrke i oss hoppet Heliga Maria, Guds moder, bed för oss syndare nu och i vår dödstund. Amen.

På de små pärlorna a3)
Hell dig, Maria, full av nåd, Herren är med dig. Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt, Jesus, som upptände i oss kärleken Heliga Maria, Guds moder, bed för oss syndare nu och i vår dödstund. Amen.

På de stora pärlorna b)

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara från evighet till evighet. Amen

På de stora pärlorna b)

valfria) O min Jesus, förlåt oss våra skulder Bevara oss från helvetets eld. Led alla själar till himmelen, särskilt dem som allra mest behöver Din barmhärtighet.

På de stora pärlorna b)

Fader vår, som är i himmelen! Helgat varde ditt namn; tillkomme ditt rike; ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden. vårt dagliga bröd giv oss idag; och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro; och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet.
Amen.

På de små pärlorna 1)
Hell dig, Maria, full av nåd, Herren är med dig. Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt, Jesus, Som du, o Jungfru, Som för oss har svettats blod, Heliga Maria, Guds moder, bed för oss syndare nu och i vår dödstund. Amen.

På de stora pärlorna c)

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara från evighet till evighet. Amen

På de stora pärlorna c)

valfria) O min Jesus, förlåt oss våra skulder Bevara oss från helvetets eld. Led alla själar till himmelen, särskilt dem som allra mest behöver Din barmhärtighet.

På de stora pärlorna c)

Fader vår, som är i himmelen! Helgat varde ditt namn; tillkomme ditt rike; ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden. vårt dagliga bröd giv oss idag; och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro; och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet.
Amen.

På de små pärlorna 2)
Hell dig, Maria, full av nåd, Herren är med dig. Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt, Jesus, Som för oss har blivit gisslat, Heliga Maria, Guds moder, bed för oss syndare nu och i vår dödstund. Amen.

På de stora pärlorna d)

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara från evighet till evighet. Amen

På de stora pärlorna d)

valfria) O min Jesus, förlåt oss våra skulder Bevara oss från helvetets eld. Led alla själar till himmelen, särskilt dem som allra mest behöver Din barmhärtighet.

På de stora pärlorna d)

Fader vår, som är i himmelen! Helgat varde ditt namn; tillkomme ditt rike; ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden. vårt dagliga bröd giv oss idag; och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro; och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet.
Amen.

På de små pärlorna 3)
Hell dig, Maria, full av nåd, Herren är med dig. Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt, Jesus, Som för oss har blivit krönt med törnen, Heliga Maria, Guds moder, bed för oss syndare nu och i vår dödstund. Amen.

På de stora pärlorna e)

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara från evighet till evighet. Amen

På de stora pärlorna e)

valfria) O min Jesus, förlåt oss våra skulder Bevara oss från helvetets eld. Led alla själar till himmelen, särskilt dem som allra mest behöver Din barmhärtighet.

På de stora pärlorna e)

Fader vår, som är i himmelen! Helgat varde ditt namn; tillkomme ditt rike; ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden. vårt dagliga bröd giv oss idag; och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro; och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet.
Amen.

På de små pärlorna 4)
Hell dig, Maria, full av nåd, Herren är med dig. Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt, Jesus, Som för oss har burit korset, Heliga Maria, Guds moder, bed för oss syndare nu och i vår dödstund. Amen.

På de stora pärlorna f)

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara från evighet till evighet. Amen

På de stora pärlorna f)

valfria) O min Jesus, förlåt oss våra skulder Bevara oss från helvetets eld. Led alla själar till himmelen, särskilt dem som allra mest behöver Din barmhärtighet.

På de stora pärlorna f)

Fader vår, som är i himmelen! Helgat varde ditt namn; tillkomme ditt rike; ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden. vårt dagliga bröd giv oss idag; och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro; och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet.
Amen.

På de små pärlorna 5)
Hell dig, Maria, full av nåd, Herren är med dig. Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt, Jesus, Som för oss har blivit korsfäst, Heliga Maria, Guds moder, bed för oss syndare nu och i vår dödstund. Amen.

På de stora pärlorna b)

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara från evighet till evighet. Amen

På de stora pärlorna b)

valfria) O min Jesus, förlåt oss våra skulder Bevara oss från helvetets eld. Led alla själar till himmelen, särskilt dem som allra mest behöver Din barmhärtighet.

upp

Fatima

Sitemap | Imprimatur | Impressum | Bonör